Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://herchild.gr.

To HERCHILD συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με την κατοχή επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων, με την αποθήκευση και καταστροφή αυτών με ασφάλεια, με την μη συλλογή ή διατήρηση υπερβολικού αριθμού δεδομένων, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, από μη νόμιμη πρόσβαση και κοινοποίηση, με την διασφάλιση ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την εγγύησή μας  ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια του τρόπου που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στοχεύει:

– να εξηγήσει με σαφήνεια πώς το HERCHILD, συλλέγει, χρησιμοποιεί και μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

– να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχει το HERCHILD.

Στο HERCHILD χειριζόμαστε με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε.

 

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

– Όταν  εγγράφεστε στην υπηρεσία Newsletter

– Όταν συμπληρώνετε φόρμες με την κατάθεση δήλωσης συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

 

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Το HERCHILD μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

 • Το ονοματεπώνυμο
 • Το email σας

 

Για ποιόν σκοπό συλλέγουμε τα στοιχεία σας  

To HERCHILD συλλέγει τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των παρακάτω και μόνο σκοπών:

 1. Να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε σας αποστέλλοντας ενημερωτικά newsletter, με τους τρέχοντες διαγωνισμούς.
 2. Να συμμετάσχετε σε διενεργούμενο από εμάς διαγωνισμό
 3. Να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες.

Έχοντας τα παραπάνω ως αποκλειστικό σκοπό, συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία από εσάς.

 

Η νομική βάση επεξεργασίας των στοιχείων σας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

-Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για διαγωνισμούς. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα μέσω της φόρμας εγγραφής του newsletter.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός του HERCHILD. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο προσωπικό του HERCHILD, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

 

Αποδέκτες: σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Το HERCHILD δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο και συγκεκριμένα σε:

Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

 

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας διακρίνεται με βάση την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο είχαν συλλεγεί εκτός εάν απαιτηθεί παράταση του χρόνου διατήρησης λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται αυτό από το HERCHILD. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από την λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» που βρίσκεται στο τέλος της αρχικής φόρμας εγγραφής, καθώς και στο τέλος του κάθε newsletter με ενημερώσεις για διαγωνισμούς που λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως αυτόματα.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε στο HERCHILD διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο χρόνου 15 ημερών για τυχόν ενστάσεις, αμφισβητήσεις ή αντιρρήσεις από άλλους συμμετέχοντες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν μας χορηγήσετε πρόσθετη ρητή σχετική συγκατάθεση. Σε περίπτωση, όμως, υλικού επάθλου, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.

 

Τα δικαιώματά σας

Στο HERCHILD αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η διατήρηση ενός συνεπούς καναλιού επικοινωνίας μαζί σας, προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό απέναντι στα δικαιώματά σας.

Βάσει του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα  (GDPR) έχετε πολλά δικαιώματα, τα οποία παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα μας στo herchildgr@gmail.com ή να ζητήσετε περαιτέρω συμβουλές από την αρμόδια ελεγκτική αρχή της χώρας, δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα στην απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δικαιούστε να λαμβάνετε σαφείς και  εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις παρακαλούμε να τις στείλετε στο herchildgr@gmail.com

 1. Δικαίωμα στην πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες διαθέτουμε για εσάς και πώς γίνεται η επεξεργασία τους. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε στο herchildgr@gmail.com. Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια Αίτηση Πρόσβασης Υποκειμένου (Subject Access Request – SAR ) στα δεδομένα και να παράσχετε απόδειξη ταυτότητας ώστε να είμαστε σίγουροι ότι απελευθερώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο σωστό άτομο. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός των κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζονται στο SAR και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων.

 1. Δικαίωμα στη διόρθωση

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλάξουν, παρακαλούμε να μας ζητήσετε να το τροποποιήσουμε επικοινωνώντας στο herchildgr@gmail.com Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας χωρίς καθυστέρηση. 

 1. Δικαίωμα στη διαγραφή

Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Μπορούμε να αρνηθούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να διατηρήσουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

 1. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αν ζητήσετε μεταφορά δεδομένων, θα σας δώσουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μια δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από υπολογιστή μορφή. Μπορούμε να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας.

Όταν κάνετε μια αίτηση μεταφοράς, θα ήταν χρήσιμο εάν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς ποια προσωπικά δεδομένα θέλετε να μεταφέρετε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το herchildgr@gmail.com

 1. Δικαίωμα εναντίωσης

Αν θα θέλατε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για απλά ενημερώστε μας επικοινωνώντας με herchildgr@gmail.com

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Η αρμόδια για την υποβολή καταγγελιών αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  

Ενημέρωση πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτή την πολιτική για να λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στο νόμο ή στις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε αν το κάνουμε.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This