Όπως είναι, ίσως ,γνωστό στους περισσότερους, το ελεύθερο κάμπινγκ ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύται στην Ελλάδα. Αν ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν έτσι και μπορούσαμε να κατασκηνώσουμε ελεύθερα σε όποια γωνιά της πανέμορφης χωράς μας θέλαμε, κάτι που...